flag

Bornholms Skakklub

Referat Generalforsamling Bornholms Skakklub
Af Per Rasmussen
Torsdag 23 Maj 2019 11:51     Læst af : 344     A+ | a-
Ref. af GF i Bornholms Skakklub, onsdag d. 15. maj, kl. 20.00

1. Valg af dirigent
Bent Schiøtt Hansen og referent Jan Pedersen 


2. Formandens beretning.
Denne blev godkendt.


3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
Også dette blev godkendt.

 
 4. Indkomne forlag. Formandens forslag til  vedtægtsændring, således at sætningen om vores skakspalte i Tidende bortfaldt, blev vedtaget.
I samme åndedrag bemyndigede generalforsamlingen formanden til at ændre punkt 1, pgf. 3 til "Valg af dirigent og referent". (Se ovenstående!)
 
5. Fastlæggelse af budget og kontingent. 
Forslag til budget fra kassereren blev godkendt.
Der udspandt sig dog en længere diskussion om posten rejseudgifter for førsteholdet.

Konklusionen blev at "Overnatning for førsteholdsspillere ikke nødvendigvis skal være billigst mulige løsning. Ansøgning om evt. merudgifter i forhold til billigste løsning vil  blive taget op af bestyrelsen    fra gang til gang.    Videre: Der skal arbejdes imod at budgettet for 2020 skal give albuerum for større rejseudgifter for førsteholdet end i det nuværende budget.

6. Valg af kasserer.
Rico fortsatte.

 
7. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer.
René trådte ud og Per gik ind i bestyrelsen.


8. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant.
Uændret Arne og Mikkel. T.

  
9. Eventuelt. 
Vi vil forsøge at få gang i nogle interne holdkampe Rønne - Svaneke i næste sæson. Det kan være en udmærket træning for juniorer nu når 2. holdet - forhåbentligt midlertidigt - er gået i dvale.
 
Jan Pedersen
Sommerskak i Brændegårdshaven 4 August 2019

Det sker

For hele sæsonplanen se under Info.

19/2/2020
Klubaften

Søndermarksskolen


20/2/2020
Tematurnering 4

Svaneke Bibliotek


26/2/2020
Vinterferie lukket

Søndermarksskolen


27/2/2020
Cup-turnering 2

Svaneke Bibliotek


4/3/2020
Handicapskak

Søndermarksskolen


5/3/2020
Svanekemesterskabet 8

Svaneke Bibliotek


11/3/2020
Hurtigskak ½ times partier

Søndermarksskolen


12/3/2020
Klubaften

Svaneke Bibliotek


18/3/2020
Optakt til Kandidatturneringen

Søndermarksskolen


19/3/2020
Tematurnering 5

Svaneke Bibliotek